Current Page: Home > About Us > Directors

Directors

2019-06-05

Director Emeritus:

Zhao-Wu Tian

Prof. of Xiamen Univ., Member of CAS

Hui-Lin Wan

Prof. of Xiamen Univ., Member of CAS

Director:

Ye Wang

Prof. of Xiamen Univ.

Associate Director:

Su-Yuan Xie

Prof. of Xiamen Univ.

 

Bin Ren

Prof. of Xiamen Univ.

 

Yi Zhao

Prof. of Xiamen Univ.